Back to top

Eiendomsmeglere i Oslo: Alt du må vite

Estimert lesetid:

Hva bør du vite om eiendomsmeglere i Oslo? Er du nysgjerrig på hva en eiendomsmegler kan gjøre for å sikre deg en god pris for boligen din? I denne artikkelen gjør vi rede for hvor mye eiendomsmeglere i Oslo koster, og du får vite hvordan du bør gå frem for å finne riktig megler. Er du klar over forskjellen mellom provisjon og timebasert betaling? Og vet du hvordan prosessen med salget av bolig foregår? Her forteller vi deg alt du trenger å vite om eiendomsmeglere i Oslo.

Få tilbud fra dyktige eiendomsmeglere

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

1. Hva er en eiendomsmegler?

En eiendomsmegler tilbyr meglertjenester knyttet til kjøp og salg av bolig, hytte, nybygg, næringseiendom og tomter. Eiendomsmeglere besitter kunnskap om lovverk som regulerer kjøp og salg av eiendom og de har som regel god kjennskap til det geografiske området der de jobber. En eiendomsmegler vet om trender innen det lokale eiendomsmarkedet og de vet hva som er konkurransedyktige priser for ulike typer eiendom på et gitt sted.

Eiendomsmegleren fungerer som en mellommann mellom to parter som ønsker å kjøpe eller selge en eiendom. Meglerne har kompetanse til å markedsføre og selge bolig til best mulig pris og på best mulige vilkår, eller til å finne bolig som passer til kundens behov og kjøpe den til best mulig pris. Forhandlinger er en viktig del av eiendomsmeglerens arbeid, da de fungerer som mellomledd mellom kjøper og selger og vil ofte forhandle på kundens vegne.

Foruten å være megler mellom to parter som skal kjøpe og selge bolig, inkluderer arbeidsoppgavene til en eiendomsmegler følgende:

  • Gi råd til kundene sine om praktisk gjennomføring av salg.
  • Bruke sin kunnskap om markedet til å lage verdivurdering av bolig.
  • Fremstille bolig på best mulig måte gjennom annonsering og visning.
  • Utarbeide prospekt og annonse, samt å sørge for at annonsen når ut til et bredt publikum.
  • Arrangere og forberede visning.
  • Gjennomføre budrunden i henhold til gjeldende lovgivning.
  • Hente inn viktig dokumentasjon i forbindelse med salg.
  • Ta seg av utfylling av skjemaer, tinglysning og kontrakt.
  • Håndtere det økonomiske oppgjøret når salget er gjennomført.

Eiendomsmegler er en beskyttet tittel, noe som sikrer at kun de med tilstrekkelig kompetanse har lov til å kalle seg eiendomsmegler. I dag kreves det gjennomføring av en treårig bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis. Finanstilsynet utsteder så et eiendomsmeglerbrev som utgjør den offisielle godkjenningen i Norge.

Det er ikke uvanlig å selge eller kjøpe bolig uten megler for å spare en del utgifter. Likevel foretrekker de fleste tryggheten man får av å involvere en fagperson som tar seg av gjennomføringen av salget, juridiske forhold, og som har kontroll på nødvendige dokumenter.

Mer om hva en eiendomsmegler jobber med:

1.1. Mer om hva en eiendomsmegler er og arbeidet de gjør
1.2. Hvordan du går frem for å selge et hus uten megler
1.3. Alt du trenger å vite om salg av leilighet
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

2. Hva koster en eiendomsmegler?

Prisene for bruk av eiendomsmegler i Oslo varierer. Noen meglerkontor har veiledende priser på hjemmesidene deres, mens andre kan kontaktes for å få et prisoverslag. Prisforskjellene mellom meglerkontor i Oslo kan være store og derfor lønner det seg alltid å sjekke prisene hos flere aktører eller å ta i bruk anbudstjenester. Hovedsakelig opererer eiendomsmeglere med to forskjellige betalingsmodeller i forbindelse med salg av bolig. Oftest vil man betale provisjon av salg og andre ganger betaler man timepris. I sjeldne tilfeller opererer meglere endog med fastpris. Nedenfor gjør vi rede for de to vanligste betalingsmodellene:

Provisjon av salg

Når megleren tar provisjon av salgssum, innebærer det at du betaler en fastsatt prosent av salgsprisen. Det er vanlig å ta provisjon på mellom 1 og 4 prosent av salgsprisen. Selger du en bolig til 3 millioner kroner med 1,5 prosent provisjon, må du fort ut med rundt 100.000 kroner når alle utgifter inkluderes i regnestykket. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt med progressiv provisjon. Progressiv provisjon innebærer at megler tar en høyere prosent dersom salgsprisen når en bestemt sum.

Timepris

Hvis du heller ønsker å betale for meglerens tjenester per time, må du ut med rundt 2.000 kroner timen. Også her kan prisene varierer mellom de ulike meglerkontorene i Oslo, og dessuten er noen meglere raskere og mer effektive enn andre, noe som kan resultere i lavere eller høyere pris. Eiendomsmeglere vil også ta en minstepris for jobben og denne er som regel på rundt 40.000 kroner.

Uavhengig av betalingsmodell, vil det påløpe flere typer faste utgifter som kommer i tillegg. Disse utgiftene er som regel knyttet til utarbeiding av tilstandsrapport, gjennomføring av oppgjør, eierskifteforsikring, samt innhenting av nødvendige dokumenter fra kommune og forretningsfører. Dessuten påløper det vanligvis utgifter knyttet til markedsføring. Det betyr at du som regel må betale over 100.000 kroner for boligsalget.

Du kan imidlertid gjøre mye for å spare penger i prosessen. For det første er det lurt å velge en lokal megler i Oslo slik at du slipper å betale mye for utgifter knyttet til lang reisevei. I tillegg vil en lokal megler ha god kjennskap til markedet der du bor, noe som gir en mer presis verdivurdering av boligen din. For å unngå å betale for mye, bør du også sammenligne prisnivået på flere eiendomsmeglere der du bor. Husk imidlertid på at pris vanligvis henger sammen med kvalitet, og kanskje kan du få enda mer for boligen din med en svært dyktig megler som koster mer.

Noen velger også å gjøre hele jobben selv, eller å bruke selvhjelpstjenester som Propr. Det er likevel viktig å huske på at boligsalg er en komplisert prosess og at du uansett vil ha behov for bistand fra fagfolk på et eller annet tidspunkt.

Mer om hva en eiendomsmegler koster:

2.1. Hva det koster å gjennomføre et boligsalg
2.2. Hva dekkes av meglerprovisjonen?
2.3. Hva ligger vanlige meglerhonorar på?

3. Sentrale aktører innen eiendomsmegling i Oslo

I Oslo har du svært mange eiendomsmeglere å velge mellom. Stort utvalg gir sterk konkurranse, men det er ikke alltid lett å finne den rette megleren for deg. Nedenfor kan du lese mer om noen av de mest populære aktørene i Oslo.

Eiendomsmegler 1: Eiendomsmegler 1 er en allianse bestående av 12 selskap som eies av lokale SpareBank 1-banker og ble etablert i 1996. I dag har de hele 933 ansatte og er med det en av landets største meglerkjeder. Flere hundre av disse er eiendomsmeglere fordelt på 26 lokale meglerkontor i Oslo og Akershus. Eiendomsmegler 1 kan gi deg et uforpliktende tilbud på boligsalg, gi råd til deg som er på utkikk etter ny bolig, gi en verdivurdering av boligen du vurderer å selge, samt å gi deg råd om hvordan du oppnår best mulig pris for boligen din. Mer om prisene deres finner du her.

DNB Eiendom: DNB Eiendom er Norges største eiendomsmegler med over 1300 ansatte fordelt på hele 135 kontorer over hele landet. DNB Eiendom er en del av finanskonsernet DNB og har 25 meglerkontorer i Oslo. I følge DNB Eiendom har de norge største boligkjøperregister med tilgang på over 80.000 potensielle kjøpere. De er også ledende innen prosjektmegling og nybygg. Mer om prisene deres finner du her.

Krogsveen: Krogsveen er en av de mer kjente aktørene i Norge, og mer om prisene deres finner du her. Eiendomsmegleren startet sin virksomhet i 1975 og har derfor lang erfaring i bransjen. De har 325 ansatte fordelt på 47 meglerkontorer med hovedvekt på Østlandet, Bergen, Stavanger og Ålesund. 13 av Krogsveens meglerkontorer er å finne i Oslo. Krogsveen har et unikt Boligsøkerregister som gir tilgang på flere potensielle kjøpere, noe som igjen kan bidra til økt konkurranse om din bolig. 4 av 10 bud kommer fra dette Boligsøkerregisteret.

PrivatMegleren: PrivatMegleren ble etablert i 2004 og er i dag Norges tredje største eiendomsmeglerselskap. De er organisert som et franchiseforetak og har kontorer i 16 av 19 fylker, hvorav 24 meglerkontorer er å finne i hovedstaden. PrivatMegleren spesialiserer seg særlig på dyrere boliger i Norge.

EIE Eiendomsmegling: EIE Eiendomsmegling ble startet av to unge eiendomsmeglere i 2006. Siden har EIE utvidet virksomheten sin til store deler av landet med rundt 50 kontorer, og 16 av kontorene er i Oslo. EIE Eiendomsmegling gjennomfører over 6000 omsetninger i året og får gode resultater i undersøkelser hos Norsk Kundebarometer. I tillegg til megling av bolig tilbyr EIE næringsmegling og nybygg, samt advokattjenester fra deres advokatkontor.

Dette er bare noen av de store aktørene i Oslo. Størst trenger imidlertid ikke å bety best. Derfor anbefaler vi at du sjekker alternativene der du bor og sammenligner dem både på pris og kvalitet.

Mer om sentrale aktører i Oslo:

3.1. Mer om hva du må betale for meglertjenester
3.2. Mer om priser og tjenester fra DNB Eiendom
3.3. Mer om priser og tjenester fra Eiendomsmegler 1
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

4. Strategier for valg av eiendomsmegler

Det å selge bolig er en av de viktigste avgjørelsene vi tar i løpet av livet. På den ene siden utgjør eiendommen den største delen av formuen til de fleste nordmenn, og på den andre siden har du bare ett forsøk, siden du ikke kan selge boligen din flere ganger. Derfor er det viktig å finne en eiendomsmegler som både har tilstrekkelig kompetanse og som du har tillit til. For å lykkes må du finne eiendomsmegleren som i stand til å få høyest mulig pris for boligen din. Det er ikke alltid lett å finne den rette megleren for deg og det lønner seg alltid å gjøre grundige vurderinger før du bestemmer deg. Vi skal her gå nærmere inn på ulike strategier som kan hjelpe deg med å finne riktig eiendomsmegler:

Ulike styrker

Eiendomsmeglere har forskjellige styrker og svakheter. De fleste vil sannsynligvis ønske seg en erfaren megler med lang fartstid i bransjen, da dette i utgangspunktet er det trygt valg. På en annen side vil du helst unngå at alt går i rutiner. Du vil helst ha en megler som dedikerer nok tid og arbeid for at du skal få maksimalt ut av prispotensialet. Velger du en ung megler som er fersk i jobben, får du ikke den samme tryggheten som kommer med erfaring, men en fersk megler har til gjengjeld mye å bevise. Med det kommer ofte en entusiasme og stå-på-vilje som vil komme deg til nytte. Ofte ser vi at yngre meglere kan være villige til å godta litt lavere provisjon for å sikre seg oppdraget. Begge deler har sine fordeler og ulemper, og til syvende og sist er det du som må gjøre en individuell vurdering og tenke på hva som er best for deg i din situasjon.

Finne referanser

For å gjøre det enklere å velge riktig eiendomsmegler, lønner det seg å sjekke hvor mye den aktuelle megleren har solgt boliger for tidligere. Du kan søke opp boliger som er solgt i nærområdet ditt og sammenligne prisen boligen ble lagt ut for med prisen den faktisk ble solgt for.

Hvis du har venner eller familie som har solgt bolig i samme lokalområde, bør du spørre dem om råd. De kan fortelle om sine egne erfaringer med en bestemt megler. Spør hvor mye de fikk solgt boligen for og om megleren er lett å samarbeide med. Et annet alternativ er å lete opp kundeomtaler på nett.

Kjennskap til lokalmarkedet

Når du skal selge bolig, er det viktig at megleren har god kjennskap til det geografiske området der du bor. Dette vil gjøre det enklere for megleren å kunne gi en realistisk verdivurdering og vil dessuten være et nyttig redskap for megleren når boligen skal annonseres og markedsføres. Megleren skal først og fremst kunne svare på spørsmål om selve boligen, men det er en fordel dersom vedkommende også kan gi nyttig informasjon til potensielle kjøpere som har spørsmål om nærområdet. Vet megleren hva som finnes av sosiale arenaer, restauranter, kaféer, skoler og barnehager der du bor? Og hva med kollektivtilbudet? Dersom eiendomsmegleren har solgt boliger i samme nabolag tidligere, vil vedkommende ha gode forutsetninger for å kunne svare på denne typen spørsmål. I tillegg vil lokalkunnskapen være nyttig når boligen skal markedsføres.

Mer om strategier for valg av eiendomsmegler:

4.1. Hvordan du går frem for å selge et hus
4.2. Trenger jeg tilstandsrapport i forbindelse med salg av bolig?
4.3. Hvordan du velger riktig megler

5. Slik går du frem

Det er viktig at du ikke bare sjekker et meglerkontor og umiddelbart bare går for dem så lenge alt ser ut til å være i orden. Det er alltid lurt å sjekke flere alternativer før du bestemmer deg, selv om den første eiendomsmegleren du møter på virker bra. Du kan hente inn pristilbud fra flere aktører og sammenligne disse med hverandre. Ikke bare se på prisen, men vurder også faktorer som kompetanse, erfaring i bransjen, estimert tidsbruk, kjennskap til lokale områder i Oslo og lignende. Du kan enkelt komme i kontakt med eiendomsmeglere gjennom hjemmesiden deres eller du kan hente inn pristilbud fra flere aktører på en gang gjennom anbudstjenester. Tenk også på hvilke behov du har før du setter i gang prosessen. Noen meglere spesialiserer seg på dyre boliger, nybygg og fritidsboliger, mens andre tilbyr mer bredde.

Når du har funnet en megler du er fornøyd med, kommer han eller hun på befaring for å utarbeide en verdivurdering av boligen. Dette må ikke forveksles med tilstandsrapporter, som utarbeides av takstmenn. Eiendomsmegleren vil hente ut omfattende statistikk om boligpriser i området der du selger gjennom sine databaser, samt andre dokumenter knyttet til den bestemte boligen. Basert på verdivurderingen, pris per kvadratmeter, beliggenhet og referanser fra andre eiendommer som ligner din, vil megleren regne ut boligens verdi. I tillegg kan han gi deg råd om hva som kan gjøres for å øke prisen. Etter dette vil du motta en e-takst. Trenger du å hyre takstmann for å få en tilstandsrapport? Da bør du lese vår artikkel om takstmenn i Oslo!

Megleren kan så begynne å lage salgsrapport og forberede markedsføring av boligen før den legges ut for salg. Deretter skal det tilrettelegges for visning. I noen tilfeller kan det være behov for å engasjere en boligstylist eller å gjennomføre enkle oppgraderinger som kan bidra til å øke prisen eller tiltrekke flere potensielle kjøpere. Mye av dette kan du gjøre selv. Når visningene er gjennomført, vil megleren starte en budrunde, og du får solgt boligen til en pris du er fornøyd med, håndterer megleren oppgjøret. De fleste får solgt boligen innen et seks måneders perspektiv.

Mer om hvordan du går frem:

5.1. Hva en verdivurdering er og hvordan den utarbeides
5.2. Hvordan får du e-takst på boligen din?
5.3. Hvordan du fyller ut overtakelsesprotokollen
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

6. Gode råd om boligsalg

Avslutningsvis har vi samlet noen gode råd som kan komme deg til nytte i salgsprosessen.

Tenk på årstiden når du skal selge

Siden boligprisene svinger noe i løpet av året, kan det lønne seg å vurdere tidspunktet for boligsalg. Tradisjonelt sett vil boligprisene øke mest i løpet av januar og februar og deretter faller de noe midt på sommeren. Slik statistikk trenger ikke alltid å ha stor betydning fordi man ofte skal kjøpe ny bolig i samme markedet eller rundt samme årstid.

Billigst ikke alltid best

Det kan være fristende å velge en megler som ikke tar så alt for godt betalt slik at du sitter igjen med en større del av salgssummen selv. Men en dyktig megler med stort nettverk kan klare å skape enda mer interesse for boligen din, og den økte konkurransen vil kunne drive opp prisen. Dersom megleren din kan bidra til at du får solgt boligen din til en betydelig høyere sum, er det definitivt verdt å betale litt mer for megleren.

Forberede visning

Visningen er en svært viktig del av prosessen. Før potensielle kjøpere kommer for å se på boligen din, bør du forberede deg slik at du gjør et best mulig førsteinntrykk. Det innebærer å rydde bort personlige eiendeler og få boligen til å se ut som den gjør i salgsoppgaven. Særlig viktig er det å rydde i inngangsparti, gårdsplass, oppgang og andre fellesarealer. Et rent og ryddig hjem vil gi et mye bedre førsteinntrykk.

Mer om gode råd når det gjelder boligsalg:

6.1. Kan jeg gjennomføre boligstylingen selv?
6.2. Hvordan du forbereder deg til visning
6.3. Alt du må tenke på i forbindelse med en budrunde

7. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Nedenfor kan du lese svar på spørsmål mange stiller seg i forbindelse med salg av bolig og eiendomsmeglere:

Spørsmål:

Er det lurt å selge bolig uten megler?

Svar:

Hvis du vet hva du gjør og gjerne har litt erfaring med boligsalg, er det mulig å gjøre det selv. For de fleste anbefales det imidlertid å bruke en eiendomsmegler. Da kan du være trygg på at salget går riktig for seg. I tillegg vil du sannsynligvis øke sjansene for å få prisen du ønsker dersom salget håndteres av en profesjonell part.

Spørsmål:

Hvilke ansvar har jeg når jeg skal selge boligen?

Svar:

Når du selger bolig har du opplysningsplikt overfor kjøper. Det innebærer at du må opplyse kjøper om boligens tilstand. Du må dokumentere alt du vet om boligen, men også alt du ikke vet. Derfor er det svært viktig å utarbeide et godt prospekt der kjøper kan finne all nødvendig informasjon, inkludert boligsalgsrapport eller tilstandsrapport. På den måten reduserer du mulighetene for konflikt i etterkant.

Spørsmål:

Trenger jeg boligselgerforsikring?

Svar: 

Generelt anbefales det å skaffe seg boligselgerforsikring når du skal i gang med boligsalg. Dette vil først og fremst gi deg ekstra trygghet dersom det skulle komme klager etter at salget er gjennomført. Med boligselgerforsikring, håndteres eventuelle klager av forsikringsselskapet og ditt ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven blir helt eller delvis dekket av forsikringsselskapet. Her kan du lese mer om priser for boligselgerforsikring.

Spørsmål:

Bør jeg annonsere i avisen?

Svar: 

Du trenger ikke nødvendigvis å annonsere boligen i avisen, da eiendommen ligger på finn.no og kanskje andre kanaler. Det kan likevel være lurt å annonsere i avisen og på andre plattformer for å tiltrekke fleste mulig interessenter og for å presse opp prisen. En eiendomsmegler kan gi deg gode råd og tips om annonsering av bolig for salg.

Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

8. Videre lesning

Salg av bolig kan være en omfattende og tidkrevende prosess. Samtidig er det mye som kan gå galt. Før du går i gang anbefaler vi deg å se nærmere på artiklene våre hos Meglersmart slik at du er best mulig forberedt på det du står ovenfor. Her kan du blant annet lese om eiendomsmeglere, hvilke regler som gjelder ved salg av arvet bolig og hva du må tenke på hvis du skal selge en bolig med tap.

Når salget er gjennomført og du omsider har funnet et nytt hjem, må du i gang med flytting. Da bør du se nærmere på artiklene våre hos Flyttesmart. Her finner du all informasjonen du trenger om flytting, inkludert egne guider tilpasset deg som bor i Oslo. Du kan blant annet lese om ulike flyttebyrå i Oslo, og hva det koster en flyttevask i Oslo koster.

Dersom du ikke er klar til å selge boligen riktig enda, men ønsker å oppgradere hjemmet ditt for å få en bedre pris, anbefaler vi at du sjekker våre utfyllende guider på Boligsmart. Her får du blant annet nyttige tips om oppussing, og du finne ut hvor mye det koster å bygge et nytt bad.

Få tilbud fra dyktige eiendomsmeglere

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her