Back to top

Eiendomsmeglere i Trondheim: Alt du må vite

Estimert lesetid:

Hva bør du vite om eiendomsmeglere i Trondheim? Lurer du på hvordan du finner den beste eiendomsmegleren i nettopp din hjemby, eller kanskje du er på flyttefot og er nysgjerrig på eiendomsmarkedet i Trondheim? I denne artikkelen gjør vi rede for både prisnivåer og hvordan du kan spare penger, og du får svar på hvilke meglerkjeder som er mest populære i Trondheim. Er du klar over megleren kan komme med anbefalinger om oppussing? Og at eiendomsmegler er en beskyttet tittel? Her forteller vi deg alt du trenger å vite om eiendomsmeglere i Trondheim.

Få tilbud fra dyktige eiendomsmeglere

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

1. Oppgavene til eiendomsmegleren

Eiendomsmeglere tilbyr ulike tjenester innen kjøp, salg og utleie av eiendom. Dette inkluderer blant annet brukt bolig, nybygg, fritidsboliger og næringseiendom. Dersom du finner en dyktig megler vil dette kunne ha stor innvirkning på budrunden og salget, da megleren kan bruke nettverk og erfaring for å generere interesse omkring salgsobjektet. 

Som regel vil en megler være tilknyttet et større meglerkontor, og senere i artikkelen går vi litt nærmere inn på hvilke meglerkontorer du finner i Trondheim. Det er nemlig en klar fordel om du velger en lokalkjent megler, som også har erfaring og kompetanse med den boligtypen du skal selge.

Det er mye som skal gjøres både i forkant og i etterkant av boligsalget, og dersom du ønsker det, kan eiendomsmegleren bistå deg med det aller meste. Normale arbeidsoppgaver for en megler kan være:

 • Verdivurdering av boligen, inkludert utarbeiding av e-takst
 • Utvikling og iverksetting av salgs- og markedsføringsstrategi
 • Tilrettelegge for fotografering, presentasjon og visning av boligen
 • Komme med anbefalinger om boligstyling og oppussing
 • Lage markedsmateriell og sørge for annonsering
 • Lage salgsoppgave/prospekt
 • Hente inn relevante offentlige dokumenter
 • Være kontaktperson for potensielle kjøpere
 • Arrangere og gjennomføre offentlig og privat visning
 • Gjennomføring og ansvar for budrunden
 • Ansvar for skjemaer, tinglysing og kjøpekontrakt
 • Sørge for det økonomiske oppgjøret

Selge uten megler?

Det er ikke helt uvanlig å vurdere å gjøre store hele eller store deler av jobben selv for å spare penger, og det er liten tvil om at du vil spare penger på å gjøre mesteparten selv. Enkelte deler av salget kan du imidlertid sterkt vurdere om du ikke skal leie fagfolk til å ta seg av. Dette gjelder spesielt kjøpekontrakt og oppgjør, men også verdivurdering og prisantydning kan være utfordrende å finne ut av på egen hånd.

Selv om du bor i et attraktivt område der det er lett å selge er det ikke sikkert at du oppnår en like høy salgssum som en erfaren megler. Uten megler kan du nemlig gå glipp av verdifulle kunnskaper om markedet og hvordan du når ut til de riktige kjøperne, i tillegg til at mange som er på boligjakt unngår boliger som selges uten megler. Det er en viss trygghet for begge parter å vite at det er fagfolk inkludert i prosessen, slik at gjeldende lover og regler blir fulgt. Tenk deg derfor nøye om dersom du vurderer å selge uten hjelp av megler.

Mer om oppgavene til eiendomsmegleren:

1.1. Hvordan selger man en bolig?
1.2. Fordeler og ulemper med å bruke megler
1.3. Det du må vite om å selge bolig uten megler
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

2. Pris på eiendomsmegling i Trondheim

Det er store prisvariasjoner innen eiendomsmegling, og selv om det kan være fristende å velge det billigste alternativet du finner er det ikke sikkert at det er det som er det mest lønnsomme når alt kommer til alt. Variasjonen mellom de ulike meglerne kan være stor, selv om de i teorien gjør akkurat den samme jobben, så hvordan skaffe du deg oversikt?

Vi anbefaler at du bruker anbudstjenesten vår på Meglersmart for registrere oppdraget ditt helt gratis, og deretter motta uforpliktende tilbud fra aktuelle eiendomsmeglere i Trondheim. Da kan du på en enkel måte sammenligne både tjenester og tilbud, og har muligheten til å sette deg godt inn i det du betaler for. Husk at en dyktig og erfaren megler fort kan være verdt de ekstra kronene, dersom det fører til en svært aktiv budrunde.

Du kan som regel velge mellom to betalingsmodeller, provisjonsbasert og timebetaling, der førstnevnte nok er den som er mest utbredt blant dagens eiendomsmeglere.

Provisjon av salgssummen innebærer at meglerhonoraret beregnes ut ifra en fast prosentandel av den endelige salgssummen. Det vil si at meglerens lønn blir høyere jo mer boligen selges for. Prosentandelen er vanligvis mellom 1 - 4 prosent.

Timelønn innebærer at du betaler en fast pris per time, og satsen ligger vanligvis på rundt 2.000 kroner per time. Her er det viktig at dere lager en veldig tydelig avtale på estimert tidsbruk på forhånd, slik at du ikke plutselig blir sittende med en kjemperegning. Det er også verdt å merke seg at mange meglere har en minstepris på rundt 40.000 kroner.

I forbindelse med boligsalg tilkommer det også en del andre utgifter som ofte ikke er inkludert i provisjonen eller timeprisen.

Dette kan for eksempel gjelde:

 • Innhenting av informasjon fra kommune og kartverk
 • Fotografering, markedsføring og prospekt (selges ofte som en pakke)
 • Boligsalgsrapport fra takstmann
 • Eierskifteforsikring
 • Oppgjørshonorar
 • Oppstartsgebyr

Du kan regne med at utgiftene totalt sett, for hele boligsalget, vil nærme seg 100.000 kroner eller mer.

Tips for å spare penger

Som tidligere nevnt kan du velge å gjøre hele eller store deler av jobben selv for å spare penger, men som vi tidligere har vært inne på er det flere ting som du med fordel kan overlate til fagfolk. Det finnes imidlertid andre små grep du kan ta som kan bidra til å senke utgiftene dine:

 • Velg en lokal megler som ikke har lang reisevei
 • Kjøp en hel pakke fremfor enkelttjenester
 • Forhør deg med banken din, de kan ofte gi deg et godt tilbud på meglertjenester
 • Meld deg inn i et boligbyggelag, de har ofte rabatter
 • Registrer oppdraget hos Meglersmart, og få gode tilbud fra meglere i Trondheim

Mer om priser for eiendomsmegling i Trondheim:

2.1. Beregning av meglerhonoraret
2.2. Hva koster det å selge bolig med eiendomsmegler?
2.3. Hva er meglerprovisjon?

3. Sentrale begreper innenfor eiendomsmegling

Det er viktig at du gjør ditt for å unngå potensielle misforståelser underveis som kan gjøre salgsprosessen vanskeligere. Selv om megler i teorien skal ha kontroll på det meste burde du alltid sørge for at du selv innehar nødvendig kunnskap. Vi snakker tross alt om sannsynligvis en av de største privatøkonomiske transaksjonene du kommer til å gjennomføre i løpet av livet. 

Her har vi samlet noen av de vanligste begrepene du kan komme til å møte på, men dette er ikke en uttømmende liste. Dersom det dukker opp andre begreper underveis som du ikke helt forstår burde du spørre megler om en forklaring, slik at du unngår misforståelser.

Hemmelig eller lukket bud er et bud som er gitt med forbehold om at det holdes hemmelig for de andre budgiverne. Dette har blitt mer og mer utbredt de siste årene, men de fleste meglere anbefaler at du lar budrunden gå som normalt og dermed avslår hemmelige bud. Du burde diskutere dette med megleren din på forhånd.

Skambud er bud som er langt under prisantydning, og dukker gjerne opp dersom boligen har ligget lenge ute for salg. Du kan lese mer om hvordan du håndterer skambud i artikkelen vår om samme tema.

Akseptfrist viser til hvor lang tid du har på deg til å akseptere eller avslå et bud, og denne fristen settes av budgiver etter bestemte regler.

Oppgjørshonorar er det du betaler megler for å ta seg av oppgjøret mellom deg som selger, og den som skal kjøpe boligen. Dette er som oftest ikke inkludert i meglerprovisjonen.

Tilrettelegging er et begrep som ofte dukker opp i prislistene til eiendomsmeglere, og kan vise til flere forskjellige ting. Det kan for eksempel være markedsføring, diverse kontorarbeid, eller utarbeidelse av salgsmateriell.

Prisantydning er den summen boligen markedsføres med når den legges ut for salg. Prisantydningen skal gjenspeile både hva du som selger ønsker å få for boligen, og hva megler mener er realistisk verdi i det aktuelle markedet. 

E-takst er en form for verdivurdering, og regnes i dag som bransjestandarden innen eiendomsmegling. Det er denne du bruker i forhandlinger med banken dersom du skal refinansiere boliglån.

Prospekt er det samme som salgsoppgave, og hensikten er å gi en utfyllende beskrivelse av salgsobjektet gjennom tekst, bilder og eventuelt tegninger og kart. Dette er en viktig del av markedsføringen, i tillegg til at det har relativt stor betydning juridisk sett.

Mer om sentrale begreper innen eiendomsmegling:

3.1. Alt som er verdt å vite om budrunden
3.2. Vår store guide til verdivurdering og e-takst
3.3. Forskjellen på bruksareal og bruttoareal
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

4. Populære meglerkontor i Trondheim

Dersom du skal selge bolig i Trondheim burde du finne en lokalkjent megler som har erfaring med både boligtypen du skal selge, og bydelen du selger i. Det er fire bydeler i Trondheim, Midtbyen, Østbyen, Lerkendal og Heimdal, og de har gjerne ulike målgrupper og salgsargumenter. Enten du skal selge villa på Byåsen, enebolig med sjøutsikt på Ranheim, eller en moderne leilighet i Midtbyen finnes det en megler som er lommekjent i akkurat det området. Det handler bare om å finne den rette.

Her har vi samlet noen av de mest populære meglerkontorene i Trondheim:

DNB Eiendom tilbyr megling av boliger, hytter og boligprosjekter, og er landets største eiendomsmegler innen prosjektmegling. I Trondheim har de syv kontorer, blant annet et i midtbyen.

Heimdal Eiendomsmegling har fem kontorer i Trondheim, og er et av de ledende meglerforetakene i Trøndelag. De tilbyr meglertjenester innen kjøp og salg brukt bolig, nybygg og utleie.

Eiendomsmegler Krogsveen er plassert i Midtbyen, og er et av landets største meglerkjeder. De befatter seg med både kjøp, salg og utleie av bolig.

Proaktiv Eiendomsmegling har tre kontorer i Trondheim, blant annet i Trondheim sentrum, og bistår med kjøp og salg av alle eiendomstyper. 

Aktiv Eiendomsmegling er den fjerde største meglerkjeden i landet, og har stort fokus på lokalkunnskapene til sine meglere. De har ett kontor i Trondheim.

Mer om hva du trenger å vite når du skal finne en megler:

4.1. Hvordan bestemmes verdivurderingen og prisantydningen?
4.2. Salgsprosessen med en eiendomsmegler
4.3. Våre beste råd om valget av megler

5. Spar tid og penger med anbudstjenester

Når vi kjøper og selger bolig, er det snakk om store verdier som skal overføres, og mange synes dette er en stressende og komplisert prosess med mange fallgruver. Med en erfaren megler på din side kan du senke skuldrene og heller konsentrere deg om andre ting. En autorisert megler må ha en bachelorgrad i eiendomsmegling, samt to års praksis for å kunne tilby deg sine tjenester. Du skal dermed kunne være trygg på at alt av formaliteter blir tatt hånd om etter gjeldende lover og regler når du benytter deg av en megler. 

For å spare både tid og penger burde du legge oppdraget ditt ut på anbud på for eksempel Meglersmart. Her kan du motta tilbud fra opptil fem aktuelle tilbydere i Trondheim og sammenligne både priser og tjenester. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere behovene dine i et enkelt skjema. Vi har også en egen temaside med oversikt over eiendomsmeglere i Trondheim, der du finner både utdypende informasjon og en smartscore for hvert meglerkontor.

Videre vil vi anbefale at du inviterer flere meglere på befaring før du bestemmer deg for hvem du vil inngå en kontrakt med. Meglers presentasjon av boligen kan ha svært mye å si for den endelige salgssummen, så du burde se hvordan megler vurderer og presenterer boligen før du tar en endelig avgjørelse.

Mer om hvordan du kan spare tid og penger:

5.1. Hvordan årstidene kan påvirke boligsalget
5.2. Hva megleren gjør på en befaring
5.3. Du slipper dokumentavgift om du kjøper andelsleilighet
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

6. Vår sjekkliste for valg av megler

For å oppnå en best mulig salgspris for boligen din er det avgjørende at du velger en god megler, men hvordan finner du egentlig den beste megleren til jobben? Både boligtype og beliggenhet vil være avgjørende faktorer du må ta hensyn til når du skal velge megler. I tillegg vil tidspunktet du skal selge på ha betydning da det vil være ulike meglere tilgjengelig til ulike tider på året. 

Her har vi laget en enkel sjekkliste til deg som du kan ha i bakhodet når du leter etter den perfekte megleren til ditt boligsalgsprosjekt: 

 1. Legg oppdraget ditt ut på anbud slik at du kan hente inn tilbud fra flere ulike meglerhus samtidig. Dette gjør at du kan sammenligne både priser og tjenester på en enkel måte.

 2. Inviter flere meglere på befaring før du bestemmer deg, slik at du får et inntrykk av hvordan de ville presentert boligen og hva de ser for seg at den er verdt i markedet.

 3. Du kan være helt åpen om at du er i en prosess der du sammenligner priser og tjenester fra flere tilbydere. Det er nemlig helt greit å prute på meglertjenester, og når de vet at du sammenligner flere ulike tilbydere kan det brukes som pressmiddel for å holde prisene nede.

 4. Selv om du er ute etter en god pris er det ikke gitt at den laveste prisen er det beste tilbudet. Kunstige lave priser vitner om en megler som er desperat etter oppdrag, og det er kanskje ikke den megleren du burde velge.

 5. Husk at det er fordeler og ulemper med det meste. En megler med lang erfaring har mye kunnskap, men vil også kunne anse oppdraget som en kjedelig rutine. En nyutdannet megler vil derimot kunne ha mye å bevise, og kan vise seg å ha mer kreativitet og engasjement. På en annen side mangler det ofte en del erfaring, og en nyutdannet megler vil sannsynligvis ikke ha det samme nettverket.

 6. En lokalkjent megler er alltid fordelaktig, og gjerne en megler som vet mye om bydelen du skal selge i. Dersom megleren er godt kjent i nabolaget kan dette være til stor hjelp på visningen, og det er alltid en fordel om megler har god oversikt over prisnivået i området.

 7. Pass på at du ikke velger en megler som har for mye å gjøre. Det hjelper ikke at du finner den beste megleren i Trondheim om vedkommende ikke har tid til å gi prosjektet ditt den oppmerksomheten det fortjener. Ikke vær redd for å stille kritiske spørsmål her, slik at du får et inntrykk av hvor opptatt megleren egentlig er på daglig basis.

 8. Dersom meglerhuset har forkortelsen “MNEF” på hjemmesiden sin vil det si at de er medlemmer av Norsk Eiendomsmeglerforbund. De har følgelig forpliktet seg til å følge de etiske reglene for NEF.

 9. Spør gjerne venner og familie om de har erfaringer med en megler som de kan anbefale. Du burde heller ikke være redd for å spørre megleren direkte om referanser fra tidligere kunder.

Mer om vår sjekkliste for valg av megler:

6.1. Megler kan hjelpe når huskjøpet er gjennomført
6.2 Våre beste råd til deg som skal velge eiendomsmegler
6.3. Hvordan kan du spare penger?

7. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Her gir vi deg svar på en utvalg spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med kjøp og salg av bolig.


Spørsmål:

Jeg skal selge en relativt gammel bolig. Den er i god stand, men umoderne, og det er store oppussingsbehov i enkelte rom. Eiendomsmegleren min har rådet meg til å ikke pusse opp før jeg selger, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det er penger å tjene på å selge en nyoppusset bolig? Har megleren rett?

Svar:

Vanligvis er det ikke anbefalt å starte større oppussingsprosjekter før du selger. Det er rett og slett vanskelig å vite om du kommer til å tjene noe på innsatsen, og i verste fall går du i minus. Dette gjelder spesielt for rom som er dyre å pusse opp, som kjøkkenet eller badet. De som er på boligjakt er ute etter et hjem de kan gjøre til sitt eget, og bryr seg ikke om kjøkkenet er nyoppusset dersom det ikke er pusset opp etter deres smak.

På generelt grunnlag kan det nok lønne seg å høre på megler, men det er heller ingenting som hindrer deg i å få en ny vurdering fra en annen megler eller takstmann dersom du er usikker. På Boligsmart kan du lese mer om oppussing av alle typer boliger og rom i vår guide til oppussing, og vi har flere artikler i nettmagasinet vårt. Der finner du også flere ulike kostnadskalkulatorer der du kan beregne kostnadene for å pusse opp for eksempel badet.


Spørsmål:

Vi skal snart ha megler på besøk for å få en verdivurdering av boligen i forbindelse med at vi skal selge. Burde vi vaske ned hele leiligheten før megleren kommer, eller kan vi vente med det til vi skal ha visning?

Svar:

Det er nok lurt at boligen er ryddet og noenlunde ren, men det er ikke nødvendig å gjøre like store forberedelser som du ville gjort i forkant av en visning. Du trenger for eksempel ikke å fjerne personlige eiendeler eller vaske bak kjøleskapet. Prøv å vis leiligheten fra sin beste side. Du kan også lese mer om hva megler ser etter på befaring i artikkelen vår om verdivurdering av bolig.


Spørsmål:

Jeg har nylig kjøpt bolig, men da vi skulle ha overtakelsen var det bare jeg og selger som møtte opp. Vi brukte et digitalt skjema og det virket som alt gikk i orden, men burde ikke eiendomsmegleren også vært tilstede?

Svar:

Dere er ikke pålagt å ha megler tilstede under overtakelsen, selv om mange opplever dette som en trygghet. Hvorvidt megler er tilstede eller ikke er først og fremst avhengig av hva slags avtale som foreligger mellom megleren og selger av boligen.

Du kan lese alt om hvordan en overtakelse foregår og hva som er viktig å huske i vår guide til overtakelse.

Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

8. Videre lesning

Enten du kjøper eller selger bolig er det mye å sette seg inn i, og vi har et stor utvalg av artikler i nettmagasinet vårt som kan være til stor hjelp. Du kan for eksempel lese om boligstyling eller hva som skjer på visning. Vi har også artikler for deg som skal selge hytte eller tomt.

Et annet tips, kanskje spesielt dersom du vurderer å selge bolig uten megler, er å ta turen innom Advokatsmart. Vi har for eksempel en komplett guide til eiendomsrett, i tillegg til at du kan søke etter en egnet advokat til boligoppgjøret ditt i vår database.

Siden du er i gang med å kjøpe eller selge bolig kan det også lønne seg å sjekke artiklene våre på Flyttesmart. Der finner du en egen artikkel om flyttebyråer i Trondheim, i tillegg til utfyllende prisguider for deg som vurderer å leie flyttetransport eller flyttehjelp i Trondheim. Dersom du skal flytte mellom Trondheim og Oslo finner du til og med en helt egen guide for dette. Er det først og fremst vaskingen du trenger hjelp til har vi en egen prisguide til flyttevask i Trondheim, men vi kan også varmt anbefale nettmagasinet vårt på Vaskesmart dersom du er ute etter mer utdypende informasjon.

Få tilbud fra dyktige eiendomsmeglere

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her