Back to top

Eiendomsmeglere i Stavanger: Alt du må vite

Estimert lesetid:

Hva bør du vite om eiendomsmeglere i Stavanger? Lurer du på hvilken eiendomsmegler du burde velge? I denne artikkelen gjør vi rede for de mest populære tilbyderne i nærområdet ditt, og du får svar på både hva de ulike koster og hvilke egenskaper du burde se etter hos en megler. Er du klar over at det kan lønne seg å velge en lokalkjent megler? Og at megleren kan bistå deg gjennom absolutt hele salgsprosessen? Her forteller vi deg alt du trenger å vite om eiendomsmeglere i Stavanger.

Få tilbud fra dyktige eiendomsmeglere

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

1. Hva gjør en eiendomsmegler?

En eiendomsmegler selger enkelt forklart meglertjenester innen kjøp og salg av eiendom, inkludert brukt bolig, fritidsbolig, nybygg, tomt og næringseiendom. De fleste meglere er tilknyttet et meglerkontor, og vil som regel har ulik erfaring med de forskjellige eiendomstypene. Det finnes mange meglere fordelt over hele landet, og i Stavanger finner du flere av de mest populære meglerkontorene. 

For å få et godt boligsalg burde du velge en lokalkjent megler som har erfaring og kompetanse med den boligtypen du skal selge. Dersom du finner en dyktig megler med et stort nettverk kan det ha stor betydning for budrunden.

En vanlig misforståelse er at megleren bare skal være en nøytral tredjepart i boligsalget, der arbeidsoppgavene primært består i å sette prisantydning, holde visning og ha kontroll på budrunden. I virkeligheten har megleren svært mange arbeidsoppgaver, for eksempel: 

 • Verdivurdering av bolig og utarbeiding av e-takst
 • Utvikle salgs- og markedsføringsstrategi
 • Tilrettelegge for fotografering, presentasjon og visning
 • Komme med anbefalinger i forhold til oppussing
 • Lage markedsmateriell og sørge for annonsering
 • Utarbeide salgsoppgave/prospekt
 • Kontakt med interessenter
 • Arrangering og gjennomføring av visning
 • Gjennomføring og ansvar for budrunden
 • Innhenting av eventuelle offentlige dokumenter
 • Ansvar for skjemaer, tinglysing og kontrakter
 • Sørge for det økonomiske oppgjøret

Trenger jeg å bruke megler?

Flere vurderer å selge bolig uten megler for å spare penger, men dette er på generelt grunnlag ikke anbefalt. For det første er boligsalg er en omfattende prosess med flere lover og regler som det er viktig å sette seg inn i. Dette er en krevende oppgave som det absolutt kan lønne seg å få hjelp til. For det andre går du glipp av meglers kunnskaper om markedet og hvordan du best når ut til mulige kjøpere. Sist men ikke minst er mange kjøpere svært skeptiske til å kjøpe bolig uten at det involverer en megler.

Mer om hva en eiendomsmegler gjør:

1.1. Alt du trenger å vite om boligsalg
1.2. Vår guide til å selge bolig uten megler
1.3. Sammenlign med markedet i Oslo
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

2. Hva må jeg vite om meglerhonoraret?

Det kan variere ganske mye fra meglerkontor til meglerkontor, og fra megler til megler, hvor mye da tar betalt for den samme jobben. Derfor anbefaler vi at du benytter deg av vår anbudstjeneste på Meglersmart. Der kan du registrere oppdraget ditt helt gratis, og motta uforpliktende tilbud fra eiendomsmeglere i Stavanger. På den måten blir det enkelt for deg å sammenligne de ulike aktørene på markedet, og velge den som passer deg best.

Husk også at selv om det kan være fristende å velge det billigste alternativet, er det ikke sikkert at dette er økonomisk lønnsomt når alt kommer til alt. Pass på at du setter deg godt inn i hva du betaler for. En dyktig og erfaren megler kan godt være verdt de ekstra kronene dersom det fører til en aktiv budrunde.

I forbindelse med boligsalg er det som regel to alternative betalingsmodeller du kan velge mellom: Provisjonsbasert betaling, eller timebetaling.

 • Provisjon av salgssummen vil si at meglerhonoraret er en fast prosentandel av den endelige salgssummen. Dette innebærer at meglerens provisjon blir høyere jo mer boligen selges for. Vanligvis vil denne prosentandelen være på 1 - 4 prosent. Tidligere var det også vanlig med såkalt progressiv provisjon, som betydde at megler fikk en høyere prosentandel dersom salgssummen oversteg et bestemt beløp, men dette er ikke lenger tillatt.
 • Timelønn vil si at du betaler en fast sum per time brukt av megler. Timeprisen vil vanligvis ligge på rundt 2.000 kroner. Siden det kan være vanskelig å anslå hvor mange timer som kommer til å bli brukt er det viktig at dere lager en veldig tydelig avtale. Legg også merke til at eiendomsmeglere vanligvis opererer med en minstepris på rundt 40.000 kroner.

Andre utgifter

I tillegg til meglerhonorar vil det tilkomme en del andre faste utgifter i forbindelse med boligsalg. Dette gjelder for eksempel innhenting av informasjon fra kommune og kartverk, markedsføring, fotografering og utarbeidelse av prospekt. I tillegg burde du budsjettere med tilstandsrapport, eierskifteforsikring, oppgjørshonorar og oppstartsgebyr. Megleren kan hjelpe deg med å kartlegge alle aktuelle utgifter, men du må vanligvis regne med at de samlede utgiftene for hele boligsalget nærmer seg 100.000 kroner eller mer.

Tips for å spare penger

For å spare penger kan du forsøke å gjøre store deler av jobben selv, men som vi tidligere har vært inne på er det et par ting som det uansett kan være greit å overlate til megler. Her har vi samlet noen andre råd til deg som er ute etter spare penger på meglerhonoraret:

 • Velg en lokal megler som ikke har lang reisevei
 • Kjøp en hel meglerpakke fremfor å plukke enkelttjenester fra ulike steder
 • Velg meglertjenester via banken din, de kan ofte gi deg et godt tilbud
 • Meld deg inn i et boligbyggelag
 • Registrer oppdraget hos Meglersmart, og få gode tilbud fra meglere i Stavanger.

Mer om meglerhonoraret:

2.1. Alt du trenger å vite om meglerprovisjon
2.2. Hvordan meglerhonoraret beregnes
2.3. Hva vil det koste meg å selge boligen privat?

3. Viktige begreper

Kjøp og salg av bolig er en stor privatøkonomisk transaksjon, så det er viktig at du gjør ditt beste for å unngå at det oppstår misforståelser underveis som kan gjøre prosessen vanskeligere. Her har vi samlet noen av de vanligste begrepene du kan komme til å møte på. Dersom det dukker opp andre begreper underveis som du ikke forstår anbefaler vi at du spør megler. 

Hemmelig bud har blitt mer og mer utbredt, og innebærer at budgiver legger inn budet med forbehold om at det skal holdes hemmelig for andre budgivere. Du burde snakke med melger på forhånd om hvordan dere skal håndtere slike bud.

Skambud er bud som er langt under prisantydning.

Akseptfrist er fristen du har til å akseptere eller avslå budet som kommer, og settes av budgiver selv etter bestemte regler.

Oppgjørshonorar viser til det du betaler megler for å ta seg av oppgjøret mellom deg og kjøper av boligen. 

Tilrettelegging er et paraplybegrep som ofte brukes i prislistene til meglere, og kan vise til flere ulike ting. Blant annet markedsføring, kontorarbeid og utarbeidelse av salgsmateriell.

Prisantydning skal antyde hva du som eier er villig til å selge boligen for, og samtidig avspeile hva megler mener er den reelle markedsverdien. Målet er at den skal ligge nært opp til den endelige salgssummen.

E-takst er eiendomsmeglernes bransjestandard for verdivurdering, og vil i motsetning til prisantydningen kunne brukes i forhandlinger med banken om boliglån eller refinansiering. 

Mer om viktige begreper knyttet til eiendomsmegling:

3.1. Vår komplette guide til e-takst
3.2. Hva er et skambud?
3.3. Flere viktige begreper knyttet til det å selge selv
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

4. Populære eiendomsmeglere i Stavanger

Stavanger er en attraktiv by å bosette seg i, enten du er ute etter en leilighet i bykjernen, en moderne bolig ved kysten, eller en barnevennlig enebolig i et rolig nabolag. Det kan absolutt lønne seg å velge en lokalkjent megler dersom du skal selge i Stavanger. Med sine syv bydeler og mange meglerkontorer finner du sannsynligvis en megler som er lommekjent i akkurat ditt område. 

Her har vi samlet noen av de mest populære meglerkontorene i Stavanger:

Eiendomsmegler Krogsveen er kjent som en av de stor på landsbasis, og har tre meglerkontor i Stavanger. De tilbyr tjenester innen både kjøp, salg og utleie av bolig.

DNB Eiendom er landets største meglerkontor innen prosjektmegling, og yter meglertjenester innen salg av bolig, hytter, næringseiendom og boligprosjekter, i tillegg til rådgivningstjenester i forbindelse med omsetning av eiendom. De har ett kontor i Stavanger.

Eiendomsmegler 1 er med sine 150 kontorer en av landets største meglerkjede, og har seks kontorer i Stavanger. De befatter seg med kjøp og salg av bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.

Privatmegleren er spesialister på kostbare eiendommer og boliger, og er et av de største meglerselskapene i Norge. I Stavanger har Privatmegleren to kontorer, og tilbyr mekling i forbindelse med kjøp og salg av bolig, nybygg, fritidseiendom og næringseiendom.

Aktiv Eiendomsmegling er også en stor aktør på landsbasis, og er svært opptatt av at meglerne skal ha lokalkunnskap. De har ett kontor i Stavanger.

Mer om hvordan du finner den rette megleren for deg:

4.1. Hvordan velge eiendomsmegler
4.2. Hva gjør egentlig en megler?
4.3. Hvordan megleren fastsetter prisantydningen

5. Hvordan skaffer du deg megler?

Kjøp og salg av bolig er en omfattende og til tider komplisert prosess som ofte kan oppleves som stressende for de som er involvert. Det er snakk om store summer og verdier som skal flyttes, og med en god megler på laget kan du senke skuldrene og være sikker på at alt av formaliteter blir tatt hånd om etter gjeldende lover og regler.

Som tidligere nevnt anbefaler vi at du legger oppdraget ditt ut på anbud, for eksempel hos oss i Meglersmart. Du beskriver helt enkelt behovene dine via et lettfattelig og kjapt utfylt skjema (som hos alle anbudsfirma), og mottar deretter flere uforpliktende tilbud fra aktuelle eiendomsmeglere i Stavanger. Da kan du sammenligne tilbudene du får og se hva de ulike meglerne anser som sine sterkeste sider.

Deretter kan du velge å inngå en avtale med en bestemt megler, eller du kan invitere flere av dem på befaring før du tar en endelig avgjørelse. På Meglersmart har vi også en egen temaside med oversikt over eiendomsmeglere i Stavanger, der du kan lese mer om de ulike tilbyderne og sammenligne deres smartscores.

Om du ikke henter inn hjelp fra et et anbudsfirma, foreslår vi uansett at du sammenligner flere ulike aktører, for eksempel ved å selv hente inn ulike tilbud fra ulike meglere, før du tar en endelig beslutning.

Mer om hvordan du skaffer deg megler:

5.1. Gode råd når du skal velge megler
5.2. Hva det innebærer å selge bolig med tap
5.3. Leie ut bolig ved hjelp av megler
Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

6. Sjekkliste når du velger megler

Når du selger bolig, ønsker du naturlig nok å ha den beste megleren slik at du kan oppnå en best mulig pris for salgsobjektet, men hvordan velger du egentlig den rette? Faktorer som boligtype og beliggenhet vil være avgjørende faktorer for å avgjøre hvem som er best egnet i ditt tilfelle. I tillegg vil også tidsperspektiv for salget og hvilke meglere som er tilgjengelig i Stavange på det tidspunktet kunne ha en del å si.

Her har vi laget en sjekkliste med punkter som den kan være greit å ha i bakhodet når du skal finne en megler til ditt boligsalgsprosjekt: 

 1. Bruk anbudstjenester, som Meglersmart, for å hente inn tilbud fra ulike meglerhus. Disse kan du få skriftlig, slik at du enkelt kan sammenligne de ulike tilbyderne. Du kan med fordel også høre hva meglerne har å si om boligen din før du bestemmer deg.

 2. Det er helt greit å prute på meglertjenester, og dersom du forteller at du sammenligner flere tilbydere kan dette bidra til å holde prisene nede. Vær også oppmerksom på at kunstige lave priser kan være et tegn på at megleren er desperat etter oppdrag.

 3. Vurder om du er ute etter erfaring eller engasjement. En megler med lang erfaring har mye god kunnskap, men vil også kunne anse oppdraget som en kjedelig rutine. En nyutdannet megler mangler kanskje verdifull erfaring, men kan til gjengjeld ha mye å bevise. Ofte vil du se mer engasjement og kreativitet fra den kanten.

 4. Det vil ofte være en fordel å velge en megler som er lokalkjent i Stavanger, og gjerne kan mye om den bestemte bydelen du skal selge i. En megler som kjenner nabolaget vil være til god hjelp på en eventuell visning, og det er alltid en fordel om megleren har oversikt over det generelle prisnivået i området.

 5. En erfaren megler med lang fartstid i bransjen har ofte mange baller i luften på en gang. Det hjelper ikke å velge “byens beste megler” om denne megleren ikke har tid til å følge opp prosjektet ditt på en tilfredsstillende måte. Se om du kan få et inntrykk av hvor opptatt megleren du velger er, og ikke vær redd for å stille kritiske spørsmål.

 6. Se etter forkortelsen “MNEF” på hjemmesiden til meglerhuset. Dette signaliserer at de er medlemmer av Norsk Eiendomsmeglerforbund, og de er dermed forpliktet å følge de etiske reglene for NEF.

 7. Etterspør faglig erfaring og referanser fra tidligere kunder når du er i kontakt med megleren. I tillegg kan du spørre venner og familie om de kan anbefale en megler de er fornøyd med.

Husk at det også er viktig at du og melger har god kjemi, og at vedkommende kan presentere boligen på en god måte. Du kan for eksempel be megler om å holde en kort prøvevisning for deg under befaringen, slik at du får et inntrykk av hvordan det ville vært. Ikke vær redd for å stille spørsmål om boligen for å se hvordan megler svarer. Det som kan vise seg å være enda viktigere en erfaring og nettverk, er nemlig engasjement og kreativitet! Siden eiendomsmegler har blitt en beskyttet tittel burde du i alle tilfeller kunne være trygg på at den formelle kompetansen er på plass.

Mer om hva du bør huske når du velger megler:

6.1. Hvilke ulike meglere finnes der ute?
6.2. Våre beste råd for å få solgt boligen
6.3. Utvide meglersøket? Finn eiendomsmeglere i Bergen

7. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Her gir vi deg svar på en utvalg spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med kjøp og salg av bolig:

Spørsmål:

Jeg skal selge en treromsleilighet i et populært strøk i Stavanger, og har fått flere pristilbud fra meglere som ønsker å ta jobben. Det dyreste tilbudet er over 100.000 kroner med alt inkludert, mens det laveste kommer fra en lavprismegler som bare krever 40.000 kroner for jobben. De dyreste forsvarer prisen med at jeg kommer til å få bedre oppfølging og en høyere salgspris, mens den billigste hevder å jobber mer kostnadseffektivt. Hva burde jeg gå etter?

Svar:

Det er en kjensgjerning at det er store prisforskjeller mellom ulike meglere, og dette kan være forvirrende å møte som forbruker. Vi anbefaler at du gjør litt grundigere research. Sjekk hvilke annonser som ligger ute av salgsannonser fra de aktuelle meglerne du vurderer, slik at du får et inntrykk av hvordan de jobber. Du burde også etterspørre referanser fra tidligere kunder, og sjekk nøye hva som er inkludert i prisen og hva som vil medføre ekstra kostnader. Det kan for eksempel være at prisen bare inkluderer én visning. Det er ingen regel som sier at det dyreste alltid er det beste, men det er nå en gang ofte slik at man får det man betaler for. 

Du kan lese mer om priser på meglertjenester i vår prisguide til eiendomsmeglere i Stavanger.


Spørsmål:

Vi kjøpte hus for to år siden, og fikk det til langt under prisantydning da det hadde ligget ute for salg ganske lenge. Av ulike grunner ønsker vi nå å selge, og vi lurer på å bruke samme megler som ble brukt den gangen vi kjøpte huset. Fordelen er at megler allerede kjenner til eiendommen, men på en annen side ble det jo solgt under prisantydning sist gang, og det skyldes kanskje megleren?

Svar:

Det er ikke alltid meglers feil at det ender opp med et dårlig salg, det kan like gjerne skyldes markedet. Når det er sagt vil det nok være en fordel å hente inn tilbud fra ulike meglerhus før du bestemmer deg. Kanskje den forrige megleren rett og slett overvurderte boligens verdi og satte feil prisantydning. Selv dere likte megleren den gangen dere kjøpte huset er det ikke utenkelig at det finnes bedre alternativer der ute, som både har mer erfaring og som kan gi dere en bedre pris.

Dersom du er usikker på hvordan dette med prisantydning fungerer, kan du lese mer i vår dedikerte artikkel om emnet.


Spørsmål:

Vi skal selge i en svært attraktiv del av Stavanger, og vet at de andre leilighetene i området har blitt solgt raskt, og over prisantydning. Siden det later til å være et hett marked vurderer vi om vi bare skal droppe megleren og heller selge boligen selv, da vil vi spare en god del penger. Er det noen gode grunner til at vi ikke burde velge bort megler?

Svar:

Det er ikke påbudt å bruke megler når man selger bolig, men mange kjøpere vil være skeptisk til å kjøpe bolig privat, og du kan dermed gå glipp av mange potensielle budgivere. Samtidig er det, som du sier, en god del penger å spare på å slippe meglerprovisjonen. ‍

Dersom dere ikke ønsker å bruke megler i det hele tatt, anbefaler vi at dere i det minste hyrer inn en advokat til å ta seg av kjøpekontrakt, tinglysing av eierskifte og selve oppgjøret mellom deg og kjøper. Dersom det blir gjort feil i denne prosessen kan det fort ende opp med å bli dyrere enn det ville vært å leie inn fagfolk. Sjekk Advokatsmart, og finn advokater som er eksperter på eiendomsrett.

Ønsker du hjelp fra megler? Få tilbud på jobben her.

8. Videre lesning

Det er mye å tenke på når man skal selge bolig, og vi anbefaler at du setter deg godt inn i salgsprosessen før du setter i gang. Vi har artikler på både Meglersmart og Boligsmart som kan være til stor hjelp. Vet du for eksempel hva et prospekt er? Eller hvordan du fyller ut en overtakelsesprotokoll?


For deg som skal selge for å flytte, anbefaler vi at du sjekke artiklene våre på flyttesmart, der du finner alt du må vite om flytting. Trenger du flyttevask i Stavanger? Leter du etter et lokalt flyttebyrå? Når du registrerer oppdraget ditt på Flyttesmart kan du motta uforpliktende tilbud på akkurat de tjenestene du trenger. Visste du for eksempel at flyttebyrået kan bistå med både pakking og avfallshåndtering? Eller at du kan bruke en flyttecontainer som mellomlager? Dette og mye mer kan du lese om på Flyttesmart.

Få tilbud fra dyktige eiendomsmeglere

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her